Conferences

2017-06-20 to 2017-06-23

VIII Krajowa Konferencja Nanotechnologii

VIII Krajowa Konferencja Nanotechnologii

Lodz, PL
https://nano2017.uni.lodz.pl/

Konferencja adresowana jest do szerokiego grona osób zajmujących się interdyscyplinarnymi badaniami na pograniczu fizyki, chemii, nauki o materiałach, biologii i medycyny. W szczególności zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji osoby zaczynające swoją karierę naukową, którą chcą związać z interdyscyplinarną dziedziną nauki, jaką jest nanotechnologia. Pragniemy również zwrócić się do przedstawicieli przemysłu o aktywny udział w planowanym wydarzeniu.

Feedback